Selecteer een pagina
Ligcomfort en goede grip voor uw paarden met Filterfloor

Ligcomfort en goede grip voor uw paarden met Filterfloor

fiterfloor voor een gezonde bodem

Ligcomfort en goede grip voor uw paarden met Filterfloor

Filterfloor voor de paardenhouderij verbetert het dierenwelzijn in elke paardenstal. Door de drainerende werking van Filterfloor blijft de vloer droog waardoor het strooisel gebruik kan afnemen. De zachte toplaag verbetert het  ligcomfort, de dieren liggen er graag languit op. Ook het welzijn van de paarden verbetert dankzij goede grip als ze door de stal lopen.

Natuurlijk gedrag

Paarden zijn slimme en gevoelige dieren. Het dierenwelzijn van de paarden is optimaal als zij natuurlijk gedrag kunnen vertonen zonder pijn of stress, beschutting en beschikking hebben over voldoende water en voedsel. Paarden zijn van nature kuddedieren die graag in direct contact staan met soortgenoten en voldoende bewegingsvrijheid hebben.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

melkvee

Melkvee

Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

varkens

Varkens

Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

geiten

Geiten

Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

paarden

Paarden

Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

vruchtbare bodem met filterfloor

Bodem

Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

Filterfloor

Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

copyright 2023 Filterfloor