Selecteer een pagina

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

Blog

Biodiversiteit

Emissiereductie

Dierenwelzijn

Kringlooplandbouw

Herbenutting van mineralen en organische stof

filterfloor voor minder emmissie en vruchtbare bodem

Kringlooplandbouw voor behalen doelen klimaatakkoord Parijs 2020-2050

 Minder afval, optimaal hergebruik van reststromen, minder emissies van onder meer CO2 en meer bodemgezondheid en biodiversiteit. Het zijn enkele facetten waarin de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de doelen die zijn gesteld in Klimaatakkoord Parijs 2020-2050. Het innovatieve Filterfloorsysteem draagt bij aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw.

Circulaire landbouw

Om het klimaat en het milieu op aarde leefbaar te houden is een wereldwijde transitie naar een circulair landbouwsysteem nodig. Minder afval en uitstoot van schadelijke gassen en meer hergebruik van reststromen. Zo is drijfmest een grote vervuiler. Scheiding van dierlijke feces en urine bij de bron voorkomt vorming van drijfmest. Er ontstaan zeer bruikbare reststromen en de uitstoot van schadelijke gassen neemt zienderogen af. Filterfloor maakt deze scheiding bij de bron mogelijk.

Waarom Filterfloor?

Het innovatieve Filterfloor systeem kan een belangrijke bijdrage leveren aan een circulair landbouwsysteem. Door de directe scheiding van dikke en dunne fractie blijven mineralen en organische stof optimaal beschikbaar voor bemesting op maat. Door hergebruik van eigen organische grondstoffen uit eigen reststromen kunnen landbouwers het gebruik van kunstmestgebruik drastisch terugdringen. Dit vergroot de reductie van CO2 ook indirect.

Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 regelt de reductie van CO2-uitstoot  op lange termijn om de opwarming van de aarde de hand te bieden. Alle 195 landen zijn verplicht zich hieraan te houden. Het akkoord omvat zo’n zeshonderd maatregelen die dit moeten bewerkstelligen. Een aantal hiervan heeft direct betrekking op de landbouw, bijvoorbeeld als het gaat om de uitstoot van onder meer CO2, methaan(CH4)  en lachgas(N2O).

 

 

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  Lees ook deze blog berichten

  Hoe voeden we de wereld in 2050?

  Kringlooplandbouw

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor