Selecteer een pagina
filterfloor houdt leefomgeving varkens fris en gezond

Filterfloor houdt leefomgeving varkens fris en gezond

 

fiterfloor voor een gezonde bodem

Filterfloor houdt leefomgeving varkens fris en gezond

 

Filterfloor houdt de varkensstallen droog en de lucht fris en gezond. Dit reduceert het risico op oog- en luchtwegproblemen waardoor de varkens stress ondervinden. Wroetmateriaal zoals stro levert comfort en biedt de biggen en varkens de mogelijkheid om te wroeten. De Filterfloor is geschikt voor stalsystemen met of zonder stro.

Gescheiden opvang van mest en urine

Varkens zijn van nature zindelijke dieren die graag wroeten. Ze houden hun eet- en rustplek schoon en doen hun behoefte op een vaste plek in de varkensstal. Met de Filterfloor kunt u een varkenstoilet creëren en de  mest en urine gescheiden opvangen.

Filterfloor reduceert schadelijke emissies in de stal

Veel varkens leven op roostervloeren boven drijfmestkelders. Zij worden blootgesteld aan mestgassen die ontstaan door het rottingsproces van drijfmest. Uitstoot van onder meer kooldioxide (CO2, broeikasgas) en ammoniak veroorzaken bij varkens gezondheids-problemen, zoals geïrriteerde ogen en luchtwegen. Dit kan leiden tot agressie en stress waardoor de varkens gaan oor- en staartbijten. Filterfloor reduceert schadelijke emissies en houdt zo de lucht gezond. Hierdoor ontstaat een gezonder werk- en leefklimaat in de stal.

Mestscheiding varkensmest bij de bron

Het emissiearme Filterfloor systeem zorgt voor mestscheiding van bij de bron, er ontstaat geen drijfmest meer. De urine vloeit door het poreuze oppervlak, de feces blijven op het oppervlak liggen. Dankzij deze mestscheiding bij de bron van dit emissiearme stalsysteem neemt de uitstoot van ammoniak(NH3) fors af. Ook reduceert Filterfloor de emissie van gevaarlijke en milieuvervuilende mestgassen in de  mestkelder, zoals methaan(CH4), lachgas(N2O) en kooldioxides(CO2).

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  melkvee

  Melkvee

  Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

  varkens

  Varkens

  Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

  geiten

  Geiten

  Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

  paarden

  Paarden

  Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

  vruchtbare bodem met filterfloor

  Bodem

  Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor