Selecteer een pagina
Filterfloor: comfortabele, droge en emissiearme stalomgeving voor geiten 1

Een comfortabele, droge stalomgeving voor geiten met Filterfloor

fiterfloor voor een gezonde bodem

Een comfortabele, droge stalomgeving voor geiten met Filterfloor

Een droge omgeving in de geitenstal is van groot belang voor het dierenwelzijn van uw geiten. Filterfloor zorgt voor snelle afvoer van urine, waardoor er minder stro nodig is en het  droger blijft. Dit emissiearme stalsysteem vermindert de kans op broei en zorgt voor minimale uitstoot (emissies) van broeikasgassen zoals methaan, lachgas en ammoniak

Comfortabele geitenstal

Geiten zijn van nature nieuwsgierige kuddedieren die behoefte hebben aan klauteren en klimmen, zowel in de weide als in de stal. Bovendien is een schuilplaats met voldoende beschutting tegen weersinvloeden, tocht en met voldoende vooral droge ligplekken is van groot belang voor het dierenwelzijn van de geiten. Daarom houden de meeste geitenhouders hun geiten of melkgeiten in een comfortabele potstal met stro op de bodem.

 

De vochtdoorlatende Filterfloor houdt het stro langer droog en reduceert emissies, zodat uw geiten rusten in een gezonde omgeving.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

melkvee

Melkvee

Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

varkens

Varkens

Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

geiten

Geiten

Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

paarden

Paarden

Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

vruchtbare bodem met filterfloor

Bodem

Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

Filterfloor

Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

copyright 2023 Filterfloor