Selecteer een pagina
Filterfloor, goed voor welzijn en gezondheid van uw melkvee

Filterfloor, goed voor welzijn en gezondheid van uw melkvee

fiterfloor voor een gezonde bodem

Filterfloor, goed voor welzijn en gezondheid van uw melkvee

De vloer waarop melkvee loopt en ligt heeft grote invloed op dierenwelzijn en -gezondheid. Onnatuurlijke harde en gladde vloeren kunnen pijn en stress veroorzaken. Filterfloor voorkomt dit: uw dieren liggen comfortabel en lopen natuurlijk. Dankzij dit emmissiearme stalsysteem ontstaan er minder mestgassen en verblijft het melkvee in gezondere stallucht.

Schone lucht door directe mestscheiding

Scheiding van meststromen bij de bron voorkomt vorming van drijfmest. Er is geen sprake meer van een rottingsproces in de mestkelder, waardoor er aanzienlijk minder ammoniak en andere mestgassen meer in de stal- en buitenlucht terechtkomen.

Ontspannen en natuurlijk lopen en liggen

 

Uw melkvee heeft goede grip op het loopoppervlak van de  Filterfloor. De vochtdoorlatende vloerdelen zijn droog en enigszins zacht zodat de dieren comfortabel lopen in een natuurlijke houding. De ervaring leert: veel fysieke klachten klauw- en gewrichtsproblemen ontstaan door gladde vloeren, stress en een onveilig gevoel bij de dieren. Op de zachte Filterfloor loopt en ligt de koe op een ontspannen, natuurlijke manier.

Uw koeien lopen met grote stappen en vol zelfvertrouwen, alsof ze buiten in de wei lopen

Filterfloor, bruikbaar in alle  stalsystemen

Ligboxstallen

Een vlakke, droge en hygiënische loopgang met voldoende grip is belangrijk voor koeien in ligboxstallen. Met het emissie reducerende Filterfloor-systeem in de loopgangen voorkomt u kreupelheid en klauwproblemen die kunnen ontstaan op beton of glad rubber. U kunt het met eigen ogen zien: uw koeien lopen met grote stappen en vol zelfvertrouwen, alsof ze buiten in de wei lopen

Vrijloopstallen

In uw vrijloopstal kunnen uw dieren lopen en liggen waar ze maar willen. Volop bewegingsruimte, gelegenheid voor natuurlijk kuddegedrag en zelfs ruimte om languit te liggen vragen om een goede bodem. Veel melkveehouders gebruiken daarvoor organische materialen zoals stro, houtsnippers of compost. Dit vergt echter dagelijks onderhoud en goed bodemmanagement. Filterfloor is een uitstekend alternatief: minder arbeidsintensief en met minimale uitstoot van broeikasgas en andere emissies.

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  melkvee

  Melkvee

  Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

  varkens

  Varkens

  Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

  geiten

  Geiten

  Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

  paarden

  Paarden

  Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

  vruchtbare bodem met filterfloor

  Bodem

  Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor