Selecteer een pagina
Rijpe mest voor meer bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit

Rijpe mest voor meer bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit

fiterfloor voor een gezonde bodem

Rijpe mest voor meer bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit

Door de directe mestscheiding op de Filterfloor blijft de mestkwaliteit behouden. Door het vaste deel, de feces, te laten rijpen, middels fermentatie (Bokashi) of compostering onstaat een waardevol organisch bemestingsproduct met veel organische stof, sporenelementen en mineralen. Dit is voeding voor de biodiversiteit in de bodem. Rijpe mest zorgt voor goede bodemvruchtbaarheid en is de basis voor een optimale opbrengst van een gezond en smaakvol gewas.

Betere bodemstructuur en betere beworteling

De organische stof in vaste mest verbetert de bodemstructuur en stimuleert vorming van humus. Een humuslaag werkt als een spons en absorbeert water en nutriënten. Dit geeft de humus vervolgens geleidelijk weer af aan de plant. In een bouwvoor met voldoende humus neemt bovendien de beworteling en weerbaarheid tegen ziektes toe.

“A nation that destroys its soils destroys itself”     (F.D. Roosevelt)

Minder stikstof uitspoeling

Bodem met een goede structuur heeft een bufferend vermogen voor mineralen als stikstof, fosfor en kalium. Dit voorkomt uitspoeling van nitraat (NO3) naar grond- en oppervlaktewater zodat deze mineralen langer beschikbaar blijven. Hierdoor is er minder kunstmest nodig om de plant te voeden. Naast deze besparing heeft het ook een positief effect op de bodemvruchtbaarheid. Bovendien zorgt de structuur voor een waterbergend vermogen waardoor er tijdens drogere perioden meer en langer water beschikbaar is.

Meer regenwormen, meer humus

Regenwormen zijn echte tunnelbouwers die er met hun graafwerk voor zorgen dat er een goede bodemstructuur ontstaat. Dit zorgt voor meer zuurstof en betere waterhuishouding in de bodem.  Tijdens deze graafwerkzaamheden zetten de wormen organisch restmateriaal om in waardevolle humus. Deze humus stimuleert de biodiversiteit in de bodem. Regenwormen zijn daarom een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en voeden: bodem, planten en weidevogels.

Bodemvruchtbaarheid en CO2 opslag

Tijdens de afbraak van de organische stof, zoals vaste mest, komen door mineralisatie nutriënten vrij zoals stikstof (N). Deze voedingsstoffen worden opgenomen door het bodemleven en de planten. Voor behoud van gezonde bodemvruchtbaarheid is voldoende aanvoer van organische stof essentieel. Dit zorgt voor een optimale balans van organische stof in de bodem.

Bovendien bestaat organische stof voor het grootste deel uit koolstof (C). Door het vastleggen van koolstof in de bodem reduceert de hoeveelheid broeikasgas (CO2) in de atmosfeer. Dit levert een positieve bijdrage tegen klimaatverandering.

 

 

Filterfloor is een startup die een uniek, concept voor mestscheiding aan de bron ontwikkelt en in de markt zet. Als startup hebben wij inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met dit emissiearme stalsysteem . De ontwikkeling van de vloer is in de afrondende fase beland en daarom zijn wij op zoek naar early adopters die bereid zijn om hun stallen als proefstallen in te zetten voor het gepatenteerde Filterfloorsysteem. Deze pilotprojecten zijn bedoeld voor definitieve testen en laatste emissiemetingen.

  melkvee

  Melkvee

  Filterfloor stimuleert welzijn en gezondheid van uw melkvee.

  varkens

  Varkens

  Schone leefomgeving bevordert welzijn van nature zindelijke varkens.

  geiten

  Geiten

  Een comfortabele, droge stalomgeving voor uw geiten.

  paarden

  Paarden

  Ligcomfort en goede grip bij het lopen voor uw paarden.

  vruchtbare bodem met filterfloor

  Bodem

  Organische mest stimuleert bodemvruchtbaarheid, humusvorming en biodiversiteit.

  Filterfloor

  Filterfloor is een revolutionair emissiearm kunststof stalvloersysteem wat urine en feces van elkaar scheidt bij de bron.

  De Filterfoor voorkomt  drijfmest vorming waardoor mineralen en organische stof beter beschikbaar blijven en emissies sterk worden terug gedrongen.

  copyright 2023 Filterfloor